Curriculum Vitae

 

Kontaktoplysninger
Navn : Tina Jensen
Adresse : Rosenhøj 7 B, st.tv
8260 Viby J
Tlf. : 2234 4275
e-mail : skytte(AT)tskytte.dk
Website : www.tskytte.dk
Civilstatus : Forlovet med Bjarke
Fødselsdato : 7. marts 1980
   
Ikke-ryger: Ja
Kørekort: B
Børn: Forventet ankomst primo november 2010

 

 

 

Personlig profil

Jeg er serviceminded og resultatorienteret og sætter en ære i at udføre mit job bedst muligt. Jeg er analytisk og fungerer bedst i et dynamisk miljø. Et godt arbejdsmiljø er vigtigt. Jeg har gå-på mod og lærer hurtigt og jeg søger at se muligheder og udfordringer frem for problemer. Dertil er jeg både stabil og fleksibel, og jeg har overblik – også i pressede situationer. Desuden er mine skriftlige færdigheder så godt som fejlfri.

 

Uddannelse

2004-2009 HAim, AU-HIH
  Faglige fokusområder:
 

-
-
-
-
-
-
-

Statistik og kvantitative metoder
Udarbejdelse af spørgeskemaer
Metoder til, samt indsamling af, data
Analysering af data
Formidling af resultater
Ledelsesformer
Organisationsdiagrammer
  Udbytte:
 

-
-
-
-
-

Erfaring med kvantitative og kvalitative markedsanalyser samt præsentation af resultatet.
Samarbejde med, og forståelse for, andre nationaliteter
9 mdr. udlandsophold til Mälardalen University, Västerås, Sverige
Forbedring af engelskkundskaber
Styring af projektforløb
  Hovedopgave: (for BDE-afdelingen på AU-HIH)
 

-

Entrepreneurship – how does the BDE-study create more entrepreneurs?
     
2007-2008 Bachelor of Science, Double Degree, Mälardalens Högskola, Västerås, Sverige
  Faglige fokusområder:
 

-
-
-
-

Organisation, innovation og iværksætteri
Struktur, strategi og organisation i international handel
Nordiske perspektiver på marketing og ledelse
Svensk
  Udbytte:
 

-
-
-

Dette var mit udlandsophold i forbindelse med min bachelor.
Netværk og samarbejde
Udvidede sprogkundskaber i både engelsk og svensk<>
     
2001-2003 E-ingeniør, HIH
 

-

1. semester bestået samt enkelte helårsfag
  Udbytte:
 

-
-
-
-

Udarbejdelse af APV for Stantronic i Horsens
Kendskab til elektronik, programmering og UML
Kan se sammenhænge i programmeringssprog
Har forståelse for samarbejde med ingeniører
     
2000-2001 1-årig HH, Holstebro Handelsskole
     
1996-1999 Matematisk student, Holstebro Gymnasium
 

-

Deltog i forsøget ”Den Elektroniske Klasse”, hvor alle fik udleveret en bærbar computer, som skulle bruges i alle fag. Havde matematik og engelsk på A-niveau.
     
     

Erhvervserfaring

2006-2007 Pakkeriarbejder, Arla, Nr. Vium Mejeri
ferie- og weekendafløser
  Opgaver:
 

-
-
-
-

Emballering, etikettering og pakning af rå ost
Udfyldning af joblister i forbindelse med pakning af færdigemballeret ost
Pakning af paller med ost
Håndtering af maskiner til udskæring, emballering og mærkning af ost
  Udbytte:
 

-
-

Overblik i pressede situationer
 Kendskab til pakning af paller
   
2004-2006 Klipper / kasse, Stof & Stil, Butik Herning
fuld tid i foråret 2004 og ferie- og weekendafløser under min uddannelse
  Opgaver:
 

-
-
-
-
-
-
-

Vejledning og rådgivning af kunder mht. valg af tekstil til forskellige formål
Afklipning af metervarer fra ruller
Håndtering af metervarer
Kassebetjening
Oprydning og mærkning af varer i butik og lager
Brug af Navision i forbindelse med salg og lagerbeholdning til primo 2005
Brug af SAP i forbindelse med salg og lagerbeholdning fra primo 2005
  Udbytte:
 

-
-
-

Kendskab til SAP og Navision samt kassebetjening
Overblik i pressede situationer
Teamwork
   
2002-2003 Lørdagsafløser, Post Danmark, Postomdelingen i Herning
  Opgaver:
 

-
-

Sortering og pakning af reklamer og postforsendelser
Udbringning af reklamer og postforsendelser – primært på cykel
  Udbytte:
 

-

Bedre kendskab til Tjørring-området, hvor jeg havde min rute
   
2000 Kontorelev, produktionsvirksomhed ved Holstebro
  Opgaver:
 

-
-
-
-
-
-
-

Reception
Telefonpasning
Arkivering
Indtastning af tilbud til kunder på vegne af salgsafdelingen
Pakning og afsendelse af tilbud, kataloger og produkter
Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser
Forefaldende kontorarbejde
  Udbytte:
 

-
-

Kendskab til forsendelse med fragtmand / DSB / Post Danmark
Ved hvor vigtigt det er at være medlem af en fagforening, når en virksomhed udelukkende vil have billig arbejdskraft til at komme over en arbejdspukkel og derefter fyrer dem.
   
1996-1999 Feriejob, Restauration Skyttegården, Hjerl Hede
  Opgaver:
 

-
-
-
-
-

Afrydning af borde
Kokkens hjælper
Forefaldende køkkenarbejde
Betjening af grillbar
Opvasker
  Udbytte:
 

-

Overblik i pressede situationer
   
1995 Stakitmaler, Hagebro Kro
  Opgaver:
 

-

Male stakit, som senere blev opsat langs indhegningerne mellem Hagebro Kro og Karup Å
     
1994 Vareopfylder, Højbjerg Super, Hagebro
  Opgaver:
 

-
-
-
-

Feje butikken om morgenen
Sørge for at der ikke er for gamle varer i køle- og frysediskene
Opfyldning af varer i butikken
Oprydning på lageret
     
     

 Tillidsposter og frivilligt arbejde

Siden 2009 Medlem af AGF Skilteteam
  Opgaver:
 

-

Opsætning af mobilskilte og 3D-tæpper (TV-tæpper) før AGF Fodbold's hjemmekampe på NRGi Park, samt nedtagning af disse efter endt kamp.
  Udbytte:
 

-
-
-

Teamwork
Overblik
Socialt netværk
   
Siden 2009 Medlem af DK-AROS SERVICE
  Opgaver:
 

-

Pladsanvisning ved diverse arrangementer, hvor DK-AROS VAGT varetager sikkerheden og stiller deres servicegruppe til rådighed. Servicegruppen består af frivillige.
 

-

Teamleder for en mindre gruppe frivillige.
  Udbytte:
 

-
-
-
-

Ledelseserfaring
Erfaring med brug af radio
Teamwork
Socialt netværk
   
2008-2009 Medlem af AGF-Service
  Opgaver:
 

-
-
-
-

Klargøring af frokost til servicelederne
Salg af billetter op til kampstart ved AGF Fodbold’s hjemmekampe
Optælling af kasser efter kampstart
Oprydning efter kampen - enten ved nedtagning af skilte langs løbebanen, eller oprydning af borde og stole indendørs
  Udbytte:
 

-
-
-

Socialt netværk
Håndtering af dankort-maskiner og kontanter - især i pressede situationer
Masser af hovedregning
   
2006-2007 Projekt Ung leder, De Danske Skytteforeninger, Viborg Amt / DDS Midt
  Opgaver:
 

-

Planlægning og gennemførelse af træning af unge skytter i alderen 15-20 år
  Udbytte:
 

-
-

Håndtering af teenagere
Ledelseserfaring
   
2005-2006 Medlem af organisationsbestyrelsen, Boligselskabet Fruehøjgaard
  Opgaver:
 

-
-

Tage beslutninger i forhold til budgetter
Tage beslutninger i forhold til nuværende samt fremtidigt arbejde i boligselskabet.
  Udbytte:
 

-
-

Bestyrelseserfaring
Netværk
   
2002-2005 Medlem af Afdelingsbestyrelsen, Birk College, Boligselskabet Fruehøjgaard
  Opgaver:
 

-
-
-

Bindeled mellem beboerne og boligselskabet
Varetage beboernes interesser overfor boligselskabet
Lytte til beboerne
  Udbytte:
 

-

Netværk
   
2002-2003 Formand for E-Weekendudvalget – Det pludselige festudvalg, HIH
  Opgaver:
 

-
-
-

Planlægning og gennemførelse af E-ingeniør studerendes årlige udflugt / ryste-sammen-tur
Planlægning og gennemførelse af E-ingeniør studerendes årlige julefrokost
Lede og fordele arbejdet mellem udvalgets øvrige medlemmer
  Udbytte:
 

-

Ledelseserfaring
   
2000-2002 Projekt Ung leder, De Danske Skytteforeninger, Viborg Amt
  Opgaver:
 

-

Planlægning og gennemførelse af træning af unge skytter i alderen 15-20 år
  Udbytte:
 

-

Ledelseserfaring
     
2000 -2010 Webmaster for Taarup-Kvols-Løgstrup Skytteforening (TKL Skytteforening)
  Opgaver:
 

-
-

Oprettelse, opdatering og vedligeholdelse foreningens hjemmeside
Skrive artikler fra tid til anden
  Udbytte:
 

-

Vedligeholdelse og udbygning af kendskab til HTML og FrontPage
   
1995-1997 Patruljeleder, KFUK-spejderne i Haderup
  Opgaver:
 

-

Planlægning og gennemførelse af patruljemøder
  Udbytte:
 

-

Ledelseserfaring
     
     

Fritidsinteresser

2009 Går i motionscenter
1998 - Oprettet egen hjemmeside, primært omhandlende skydning
1993 -2010 Riffelskydning på konkurrenceplan. Har deltaget på landsholdet flere gange
1990-1997 Medlem af KFUK-spejderne i Haderup
   
Dertil kan jeg godt lide at læse bøger, gå ture, se film i biografen, besøger venner og familie samt hjemlig hygge.
   

Sprog

Dansk : Modersmål, med fejlfri kommunikation på skrift
Engelsk : Forhandlingsniveau i skrift og tale, samt fejlfri kommunikation på skrift
Tysk : Kan gøre mig forståelig – bedst i skrift
Svensk : Samtale og let skrift
   
   

IT

Superbruger : Word, Excel, PowerPoint
Bruger : SPSS, Access, Visio, FrontPage
Kendskab : SAP, Navision, Borland C++, Delphi, Microsoft C5
   
   

Andet

2007 Foreningsleder uddannelse, De Danske Skytteforeninger
  Udbytte:
 

-
-
-
-
-
-

Kommunikation og samarbejde
Mødekultur
Delegering og få flere med
Foreningsudvikling
Hvorfor er vi frivillige ledere?
Økonomi og samarbejdspartnere
   
2006 4 timers hygiejnekursus, Arla, Nr. Vium Mejeri (12. september)
   
1999 Amtsinstruktør i riffelskydning, De Danske Skytteforeninger
i forbindelse med ophold på Idrætshøjskolen i Århus
  Udbytte:
 

-
-

Tilrettelæggelse af træning
Instruktion i skydestillinger
     
1998 Personalekursus, Hjerl Hede (30. maj)
     

Referencer

Referencer kan sendes, hvis ønsket